Gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə yardımçı xidmətlər

Gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə yardımçı xidmətlər

“ICON GROUP” gömrük təmsilçiliyi fəaliyyət sahəsi üzrə gömrükdən isitifadə edən vətəndaşlara və sahibkarlar müvafiq gömrük məntəqələri üzrə yardımçı gömrükləmə xidmətlərini təklif edir

          Gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə yardımçı xidmətlərə daxildir;

 • – İstənilən növ Elektron Gömrük Bəyannaməsinin  və qısa idxal bəyannaməsinin tərtib olunması;
 • – İdxal və ixrac edilmiş malların müəyyən mərhələyə qədər gömrük rəsmiləşdirilməsinin icrası;
 • – Kompleks tranzit əməliyyatı xidməti;
 • – Müvəqqəti saxlanc rejimi;
 • – Xifən kodların müəyyən olunması;
 • – Sifariş əsasında nümunələrin Az. Res. Dövlət Gömrük  Kömitəsinin Mərkəzi Gömrük Ekspertiziya idarəsinə göndərilməsi xidməti;
 • – Yüklərin gömrük rəsmiləşdirilməsi məqsədi üçün tələb olunan gömrük sənədlərinin habelə müvafiq icazələrin və sertifikatların əldə olunması;
 • – Gömrük ödənişlərinin (rüsumlarının) öncədən hesablanması;
 • – Yüklərin sığortalanmasının təşkili;
 • – Xarici iqtisadi müqavilələrin tərtib edilməsi ;
 • – TİR CARNET, CMR və digər nəqliyyat sənədlərinin tərtibi;
 • – Yükün beynəlxalq daşınmasının təşkil olunması;
 • – Gömrük rəsmiləşdirilməsinə dair sualların cavablandırılması, aidiyyəti məsləhətlərin ;

verilməsi və ortaya çıxmış məsələlərə dair müvafiq köməklikərin göstərilməsi.

Xidmətlərimizdən faydalanmaq üçün bizimlə əlaqə saxlayın. Əlaqə